/Files/images/школа головна.JPG

Як складати психологічну характеристику учня

Характеристика класу (план складання)

Орієнтовні питання для складання характеристики класу

1. Загальні відомості про клас: кількість учнів—дівчат і хлопців.

2. Соціально-психологічні особ­ливості учнів.

2.1.Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, товариші, ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів.

2.2.Ставлення до громадсько­го життя, участь у справах класу, школи окремих учнів, класу в ці­лому.

2.3.Участь у гуртковій роботі.

2.4.Ставлення до вчителів. Особливості проведення робота з батьками, їхнє ставлення до школи.

2.5. Рівень учнівського само­врядування, органи самоврядуван­ня. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

2.6. Рівень вихованості учнів класу.

3. Особистісні риси учнів класу.

3.1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

3.2. Самосвідомість: прагнен­ня, самооцінка.

3.3. Індивідуально-типологічні особливості школярів - особливості темпераменту, моральні якості.

3.4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

4. Пізнавальні особливості учнів класу.

4.1. Особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, уяви.

4.2. Рівень інтелектуального розвитку.

5.Участь батьків у житті класу, школи.

6.Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямовуватися робота з клас­ним колективом (формулюють­ся з огляду на характеристики класу).

Психолого-педагогічна характеристика учнівського колективу

Клас ____________

Класний керівник________

У класі навчається _______ учнів, з яких ______дівчат, ______ хлопців.

Вчаться:

на відмінно ______ учнів, а саме: ________________________________________,

добре _____ учнів, а саме: ______________________________________________,

мають задовільні оцінки ______ учнів.

Вміють зосереджуватися, са­мостійно працювати, виявляють активність: ________

Потребують постійного контролю: ________________________________________

Переважає ставлення до на­вчання:

активно-позитивне в учнів __________________________________________,

пасивно-позитивне в учнів ____________________________________________.

На атмосферу в класі вплива­ють такі чинники: доброзичливі стосунки між учителями та учня­ми, учнями, вчителем і батьками; взаєморозуміння учнів та батьків (необхідне підкреслити).

Класний колектив згуртований, не згуртований.

Дані соціометрії:

Лідери _______________

Прийняті ______________

Не прийняті ___________

Ізольовані ___________

Учні мають різнобічні інте­реси.

Зайняті в спортивних секціях, школах ___ учнів.

У школах, студіях образотвор­чого мистецтва __ учнів.

У музичних школах _ учнів.

У вокальних та хорових студіях __ учнів.

У гуртках: танцювальних __ учнів; театральних __ учнів; технічного профілю __ учнів; декоративного мистецтва __ учнів; натуралістичних __ учнів; науково-пізнавальних __ учнів.

Загальний рівень вихованості та культури класного колективу (необхідне підкреслити): високий, середній, низький.

Кiлькiсть переглядiв: 8615

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.