"ЗАТВЕРДЖУЮ"

начальник відділу освіти

Переяслав – Хмельницької міської ради

____________________Ярмоленко П.М.

Положення про літній пришкільний табір з денним перебуванням

Переяслав – Хмельницької ЗОШ І – ІІІ ступенів №3

І Загальна частина.

1.1. Літній пришкільний табір з денним перебуванням (далі – табір) створюється на базі навчального закладу, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.2. Пришкільний табір у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також даним Положенням.

1.3.Пришкільний табір: за режимом роботи є з денним перебуванням, працює: з 8-00 до 16-00. За терміном роботи: сезонний.

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності табору.

2.1.Засновником табору є відділ освіти Переяслав – Хмельницької міської ради, Київської області.

Засновник табору:

- затверджує Положення про табір; призначає та звільняє керівника табору;

забезпечує безпечні умови організації відпочинку дітей;

- забезпечує функціонування табору, його комплектування технологічним обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.

2.2.Тривалість оздоровчої зміни - 14 днів.

2.3. В таборі з урахуванням вікових особливостей дітей створюються загони, групи чи інші об’єднання чисельністю 15-25 дітей в окремій групі на чолі з вихователем.

2.4. Пришкільний табір приймає на оздоровлення та відпочинок дітей закладу віком від 6 до 16 років. Прийом дітей до табору здійснюється за наказом його керівника на підставі заяви батьків, наявності довідки про стан здоров’я дитини, профілактичних щеплень та епідеміологічного оточення.

Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх заміняють, за наказом керівника, за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в таборі. Забороняється безпідставне відрахування дитини з оздоровчого табору.

2.5. Табір веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

- захист життя і здоров’я;

- належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, природоохоронною та краєзнавчою роботою тощо;

- добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;

- користування матеріально-технічною базою, культурно-спортивною, оздоровчою базою дитячого оздоровчого закладу;

- вільне висловлювання поглядів, думок і переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших працівників дитячого закладу, пропаганди релігійних конфесій.

2.6. Діти, які перебувають в таборі повинні:

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками здорового способу життя;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності;

2.7. Пришкільний табір працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником та погодженим із засновником.

ІІІ. Охорона життя та здоров’я дітей.

3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу табору закріплюється за центральною районною лікарнею.

3.2. Працівники пришкільного табору несуть персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

3.3. Споруди, будівлі та інші приміщення табору повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки. У приміщенні табору розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.4. Пришкільний табір забезпечує повноцінне дворазове харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування.

4.4. Керівник табору здійснює обов’язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.

ІV. Управління пришкільним табором і кадрове забезпечення.

4.1. Керівництво оздоровчим табором здійснює директор школи.

4.2. Керівник оздоровчого табору:

- затверджує календарний план роботи пришкільного табору;

- затверджує режим дня ;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників табору;

- організовує інструктаж працівників табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

- здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

- звітує перед засновником про результати діяльності табору;

- видає в межах своєї компетенції накази, що стосуються діяльності пришкільного табору, організовує і контролює їх виконання;

- відповідає за допуск працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;

4.3. На посаду вихователя приймаються особи, які мають педагогічну освіту. При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку, бути ознайомлений з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

4.4. Працівники табору мають право на:

- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу;

- ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;

- різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов’язків;

4.5. Працівники табору зобов’язані:

- дотримуватися вимог даного Положення, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

- берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

-виконувати накази керівника табору, органів управління, до сфери діяльності яких належить даний заклад.

4.6. Батьки дітей чи особи, які їх заміняють, мають право:

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності оздоровчого табору;

- брати участь в організації та проведенні заходів;

- захищати законні інтереси дітей.

V. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база пришкільного табору.

5.1. Фінансово-господарська діяльність табору, утримання та розвиток матеріально-технічної бази здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів відповідних бюджетів та додаткових джерел.

Кiлькiсть переглядiв: 2745

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.